قسمت جدید ساخت ایران ۲ قسمت ۶ فصل ۲

https://www.linkedin.com/pulse/episod-six-serial-sakhte-iran-vsco-film/

سریال ساخت ایران قسمت شش